Czym są wskaźniki jakości portalu?
Wskaźniki jakości strony - to szereg określonych statycznych i dynamicznych czynników, wpływających na jakość serwisu, na podstawie których serwis będzie odrzucany albo przyjmowany do Systemu i na podstawie których formowana będzie prognozowana Stawka comiesięcznego zysku. Informacja o wskaźnikach jakości strony będzie niedostępna dla Użytkowników, ponieważ będzie wewnętrznym produktem opracowanym przez naszych specjalistów.

Menedżer ds. Obsługi Klienta

seo pilot

Telefon :

48 (22) 397 16 05

seopilot.pl

Sprawy techniczne

support@seopilot.pl

http://seopilot.pl

Wpłat i wypłatY

finanse@seopilot.pl