Jak rozliczać faktury w SeoPilot.pl?
Biorąc pod uwagę fakt, iż jesteśmy firmą zarejestrowaną na Cyprze, Pozycjonerzy powinni przeprowadzać rozliczenia w następujący sposób:

Dla naszych Partnerów współpracujących z nami jako “Pozycjonerzy” wystawiamy faktury VAT z zerową stawką podatku VAT, gdyż dla naszych Klientów jest to import usługi z innego kraju UE. Nabywca usługi rozlicza podatek VAT w Polsce samodzielnie. Nabywca naszych usług będący firmą, do rozliczeń musi być zarejestrowany jako podatnik VAT-EU, nie ważne czy firma jest czynnym podatnikiem VAT w Polsce czy również nie. Aby zarejestrować się jako podatnik VAT-EU, należy złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym wniosek VAT-R wraz z załącznikiem VAT-R/UE (nieskomplikowana formalność). Dla naszych Klientów współpracujących z nami jako osoby fizyczne wystawiamy fakturę Cypryjskim VAT, tj. 17%.

Powyższą zasadę potwierdza DYREKTYWA 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, w tym treści art. 196, zgodnie z którym do zapłaty VAT zobowiązany jest każdy podatnik albo osoba prawna niebędąca podatnikiem zidentyfikowana do celów VAT, na rzecz której świadczone są usługi objęte art. 44, jeżeli usługi te są świadczone przez podatnika niemającego siedziby na terytorium tego państwa członkowskiego.

Menedżer ds. Obsługi Klienta

seo pilot

Telefon :

48 (22) 397 16 05

seopilot.pl

Sprawy techniczne

support@seopilot.pl

http://seopilot.pl

Wpłat i wypłatY

finanse@seopilot.pl