Jak rozliczyć dochód w SeoPilot.pl?
Dlatego że jesteśmy firmą zarejestrowaną na Cyprze, Wydawcy powinni rozliczać swój dochód w następujący sposób:

Wypłaty dokonywane poprzez SeoPilot Ltd na rzecz Wydawców z tytułu świadczonych usług reklamowych poprzez polskich kontrahentów, są przychodami tych podmiotów, a zatem mają oni obowiązek ich rozliczenia w Polsce.

Konkretny sposób rozliczania zależy od formy prawnej, a w wyniku zaistnienia mężczyzn fizycznych również od przyjętej formy opodatkowania (np. zasady ogólne – skala podatkowa, podatek liniowy 19%). Firma Seopilot Ltd nie dostarcza żadnych dokumentów podatkowych potwierdzających osiągnięty dochód. Podstawą do rozliczenia będzie wystawiony dokument sprzedaży (najczęściej faktura VAT), ewentualnie wpływ na rachunek bankowy.

Różne Urzędy Skarbowe w różny sposób mogą interpretować przychód ze sprzedaży miejsc reklamowych na serwisach internetowych. Dana usługa może być uznana zarówno jako dochód z działalności wykonywanej osobiście, jednak również jako działalność gospodarcza albo wynajem. Więc warto obowiązkowo zwrócić się do właściwego Urzędu Skarbowego z zapytaniem o interpretację każdego konkretnego przypadku.

Menedżer ds. Obsługi Klienta

seo pilot

Telefon :

48 (22) 397 16 05

seopilot.pl

Sprawy techniczne

support@seopilot.pl

http://seopilot.pl

Wpłat i wypłatY

finanse@seopilot.pl