Na czym polega ocena serwisu oraz jak jest ustalana jego kwota?
Ocena portalu i ustalenie jego Stawki formowane będzie na podstawie jakości wskaźników serwisu czyli na podstawie szeregu statycznych i dynamicznych czynników. Regularnie monitorujemy zarówno stronę, jak i cały serwis, z którego pochodzą umieszczane linki. Oddzielne czynniki i ich współzależność posiadają różną wartość. Brany będzie pod uwagę też potencjalny popyt na stronę, obliczny na podstawie opracowanego przez nas algorytmu umieszczania linków. Informacja o czynnikach i ich wpływie na Stawkę nie będzie dostępna, ponieważ będzie wewnętrznym produktem, opracowanym przez naszych specjalistów.

Menedżer ds. Obsługi Klienta

seo pilot

Telefon :

48 (22) 397 16 05

seopilot.pl

Sprawy techniczne

support@seopilot.pl

http://seopilot.pl

Wpłat i wypłatY

finanse@seopilot.pl